Terapi 

Jo mere du arbejder dig igennem din personlighed, jo mere dig selv vil du opleve at blive.

 

 

 

 

Jeg laver to typer terapi - essensterapi og traumeterapi.
De fungerer hver især i sin egen ret, men jeg har også god erfaring med forløb der indeholder begge terapier. Essensterapien er samtaleterapi, mens traumeterapien er kropsterapi der foregår på briks.


Essensterapi

Essensterapien er egnet for enhver med lyst til at arbejde med sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og ens nuværende virkelighed og livskvalitet.

 

Med udgangspunkt i klientens specifikke situation, arbejder vi os lige så stille men intentionelt ind til essensen af problematikken, som altid ligger i os selv og derfor også kun kan heles af os selv.

Jeg giver ofte øvelser at tage med sig hjem og træne, så terapien bliver forankret i det dagligt levede liv og ikke er noget der kun foregår i det terapeutiske lokale. Øvelserne støtter også op om, at klienten mere og mere træner at tage ansvar for og opdage hvordan han eller hun selv skaber sin livsoplevelse.

Metodisk består terapien af dels den mere klassiske psykoterapi, holistisk terapi og af compassionate inquery som jeg har uddannet mig i hos Dr. Gabor Maté,

Essensterapi egner sig også som onlinesession.

 


Varighed : 1 time
Honorar : 1200,-


 

Traumeterapi  

Vi er alle påvirkede af livsoplevelser der for vores personlighed har været af så uventet og voldsom karakter, at vi ganske har fortrængt dem.

 

Men selvom vi gennem vores dagsbevidsthed ikke kan huske dem, ligger de alligevel og påvirker os virkelig markant fra vores underbevidsthed. De bestemmer et langt stykke hen af vejen vores virkelighed, meninger, opfattelser af rigtig og forkert og kan blokere og begrænse vores livsudfoldelse eller skabe mentale som fysiske ubalancer.

Vi kan ikke opdage præcist hvad vores traumer består af eller genopleve dem fuldt ud gennem mere almindelig samtaleterapi, og derfor neutraliseres de heller ikke fuldstændigt derigennem. For at et traume skal kunne neutraliseres, skal vi arbejde med og i underbevidstheden (kroppens cellehukommelse) og den får vi først adgang til, når vi er dybt nede i hertz.

I traumeterapien skabes der adgang til underbevidstheden gennem en særlig afspændingsteknik og herfra lokaliserer og oplever vi traumet sammen, terapeut og klient. Vi afspiller det så, så mange gange det kræves, før traumets ladning aftager og klienten derfor oplever at være helt ok med den oplevelse eller følelse, der før var frygtelig skræmmende. Man kan beskrive det således, at det der før var så smertefuldt, skræmmende, tungt at bære på eller ydmygende at man har fundet strategier til at undgå at blive konfronteret med det, nu bliver mødt fuldstændigt i et trygt rum og derfor falder helt til ro for så at slippe sit tag.

Du behøver ikke at vide præcist hvad du vil arbejde med, inden du booker en traumeterapi. Jeg støtter dig i at sætte din intention, inden du kommer op på briksen. 

Vi arbejder gennem kroppen på en briks, sofa eller madras. Det eneste behandlinger kræver af klienten er en parathed, vi kalder det en ”modenhed” og den pejler vi os ind på sammen i en kort for-samtale. 

Den traumeterapi jeg udfører er i slægtskab med den shamanistiske tradition for sjælehentning, en rejse der bringer den manglende brik i puslespillet tilbage til helheden og dermed helbredelse.

 


Varighed : 2 timer
Honorar : 1800,-


 

OBS.

  • Du skal være 25 år for at modtage en fuld traumeterapi. Hvis du er under 25 og vil modtage traumeterapi, så kontakt mig, så vi kan skræddersy en til dit behov.

  • Hvis du er særligt sensitiv eller har enten en skizoid personlighedsforstyrrelse eller en bipolar lidelse, anbefaler jeg ikke traumeterapi.  

  • Hvis du tager antidepressiv eller angstdæmpende medicin kan du godt modtage traumeterapi, men skal sandsynligvis have gentagne terapier, da medicinen i varierende grad bremser kroppens mulighed for at integrere terapi effektivt og for at arbejde helt så meget i dybden. Trinene sker mere gradvist end når kroppen ikke er medicineret.

IMG_0741

Afbestillingspolitik

Aflysning af terapi skal ske senest 24 timer før aftalt tid enten pr. mail til:

lotus@lotuturell.dk
eller til sms:
+ 45 2261 5780

Ved for sent afbud, betales den fulde pris for den aftalte tid. Betaling foregår kontant, via mobile pay eller kontooverførsel.